Kontakt

SLOVCIMI s.r.o.,

Predmestie 1522/68,
SK-90901 Skalica​

slovcimi@slovcimi.sk

Ing. Ľubomír Sloboda +421 903 226 927
Bc. Peter Sloboda +421 905 815 270
Adriana Mačinová (asistentka) +421 911 204 169
Ivan Hruška
 (predajca) +421 907 120 530